KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri

Fuarımız KOSGEB kapsamındadır. Aşağıdaki KOSGEB desteklerinden yararlanabilirsiniz.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1 Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 60%
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 90.000
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
75.000
4 Tasarım Desteği 75.000
5 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 100.000
6 Belgelendirme Desteği**** 300.000
7 Test ve Analiz Desteği**** 300.000
8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği***** 80.000
9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10 Model Fabrika Desteği 100.000
11 Teknik Danışmanlık Desteği****** 40.000
50.000

 

(*) – KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

– KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı veya KOSGEB Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.

(**) – Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

-Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

(****) – TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir.

-TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir.

-Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

(*****) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

(******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

KAYNAK:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

Destek Masası
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Merhaba,
Merak ettiklerinizi bize Whatsapp üzerinden sorabilirsiniz.