Prof. Dr. Rasim AKPINAR

Moderatör

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Rasim AKPINAR Doğum Tarihi: 02 Ocak 1978 Doğum Yeri: ANKARA Medeni Durumu: Evli Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Doc. / Prof. Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası) Yabancı Dili: İngilizce (KPDS-A Seviye-91) Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : Dokuz Eylül Üniversitesi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Gazi Üniversitesi Y. Lisans Finansal İktisat Boston University ÜAK 2015 Regional Economic Disparities in Turkey and New Regionalism and Endogenous Dynamics as an Approach of Regional Economic Development (Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı Olarak Yeni Bölgecilik ve İçsel Dinamikler ve Türkiye de Bölgesel Ekonomik Farklılıklar) Associate Professor and Chair of Administrative Sciences Kip BECKER Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Uygulamasının Çözümlenmesi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ve İzmir İl Özel İdaresi Örnekleri Yrd.Doç. Şermin ATAK 2 İdari Görevler : Ödüller : T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir / Türkiye ( ) İl Müdürü T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir / Türkiye ( ) İl Müdür Yardımcısı İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir / Türkiye ( ay) Geçici Görevlendirme ile DPT Koordinatörü T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara / Türkiye ( ) Planlama Uzmanı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara / Türkiye ( Tarihli Resmi Gazetede üçlü kararname ile) Planlama Uzman Yardımcısı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Boston Üniversitesi ndeki lisansüstü eğitimin tam burslu olarak desteklenmesi, Ağustos 2006 Ağustos İzmir Valisince verilen Takdirname Projelerde Yaptığı Görevler : 4.İzmir Türkiye İktisat Kongresi Bölgesel Gelişme Çalıştayı Raporu (2004) İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Çalışma Grubu (2003) Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Çalışma Grubu (2004) Doğu Anadolu Projesi (DAP) Redaksiyon-Onaylama Grubu (2001) Kayseri Develi İlçe Gelişim Planı Hazırlık Grubu (2004) Adana Pozantı İlçe Gelişim Projesi Hazırlık Grubu (2005) Bölgesel Gelişme Stratejisi, Hedef ve Operasyonel Programlar Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Çalışma Grubu (2003) Kalkınma Ajanslarının Kurulması Hakkında Kanun Çalışma Grubu (2004) Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Çalışma Grupları (2005) Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Samsun İl Gelişim Stratejisi Ana Planı hazırlık Çalışma Grubu (2005) İzmir Kamuda Mükemmellik Projesi Çalışma Grubu (2011) İzmir İmalat Sanayiinin Yapısal Analizine Yönelik Proje Koordinatörlüğü (2011) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Plan Çalışma Grubu (2012) 1.İzmir İnovasyon Ödül Değerlendirme Çalışma Grubu (2013) 5. İzmir İktisat Kongresi Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2013) İzmir Kalkınma Kurulu Üyeliği (2013) İzmir Bölge Planı çalışmaları kapsamında düzenlenen Kalkınma Çalıştayı (2013)

Sosyal Paylaşım

Destek Masası
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Merhaba,
Merak ettiklerinizi bize Whatsapp üzerinden sorabilirsiniz.