İbrahim Sami EREL

Savunma Sanayii Başkanlığı Lojistik Koordinasyon Müdürlüğü Savunma Sanayii Uzmanı

İbrahim Sami EREL 1963 yılında Kayseri’de doğdu. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Dört yıl süreyle özel sektörde çalıştı. 1991 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı’nda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında “Bilgisayar Yardımlı Tedarik ve Lojistik Destek (CALS)” konulu tez çalışmasını müteakip uzman oldu. MKEK Obüs Mühimmat Hattı Modernizasyonu, Liman Kıyı Römorkörü, Sahil Güvenlik Botları, Mayın Avlama Gemisi ve MİLGEM projelerinde çalıştı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1997 yılında başlatılan CALS Projesinin Proje Yönetim ve Koordinasyon Grubu’nda görev yaptı. Ağustos 2012 - Şubat 2016 yılları arasında SSB Lojistik Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü görevinde bulundu. Halen, Harekât Destek Grup Başkanlığı Lojistik Koordinasyon Müdürlüğünde Savunma Sanayii Uzmanı olarak çalışmaktadır. SSB çatısı altında faaliyet göstermekte olan Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) Ana Grup Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. NATO CNAD AC/327 Ömür Devri Yönetimi Grubu Türk Temsil Heyetinde ve Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) Merkezi Danışma Kurulunda görevlidir. Yayımlanmış Çalışmaları: 1. Entegre Lojistik Destek (ELD), SSM Bülten Dergisi, s:29, sayı:2, yıl:1993 2. Bilgisayar Yardımlı Tedarik ve Lojistik Destek (CALS), Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi, Mart 1994, SSB 3. Bilgisayar Yardımlı Tedarik ve Lojistik Destek (CALS) Konsepti ve Gelişimi, Savunma ve Havacılık Dergisi, s:76, Cilt:10, No:3, yıl:1996 4. Bilgisayar Yardımlı Tedarik ve Lojistik Destek (CALS) Sistemi, Savunma ve Havacılık Dergisi, s:59, Cilt:10, No:6, yıl:1996 5. Bilgisayar Yardımlı Tedarik ve Lojistik Destek (CALS) Mimarisi, Savunma ve Havacılık Dergisi, s:69, Cilt:11, No:6, yıl:1997 (devamı Cilt:12, No:1, Yıl:1998) 6. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda Tedarik Lojistiği ve Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Sunumu, SSM Entegre Lojistik Destek Çalıştayı, 26 Haziran 2009, SSM 7. Tedarik Lojistiği Sunumu, SSM 1. Tedarik Lojistiği Kurultayı, 13 Kasım 2009, SSM 8. NATO Çok Uluslu Silahlanma Programlarında Entegre Lojistik Destek, Ulusal Proje Meslek Konferansı Bildiriler Kitabı, s:79, yıl:2010 9. NATO Çok Uluslu Silahlanma Programlarında Entegre Lojistik Destek, SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi, Cilt II Değerlendirme Bildirileri, s:71, yıl:2010 10. Sürdürülebilirlikte ve Rekabetçilikte Ömür Devri Yönetimi Yaklaşımı, Savunma Sanayii Gündemi dergisi, s:22, sayı:15, yıl:2011 11. Lojistik Destek Uygulamalarının Geleceğine Yönelik SSM Yaklaşımı Sunumu, SSM 2. Tedarik Lojistiği Kurultayı, 28 Şubat 2012, SSM 12. Ömür Devri Yönetimi, SAVTEK 2012 Savunma Teknolojileri Kongresi, Cilt II, s:459, yıl:2012 13. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda Ömür Devri Yönetimi Yaklaşımı, Savunma Sanayii Gündemi dergisi, s:49, sayı:20, yıl:2013 14. Entegre Lojistik Destek Sunumu, SATEM K.lığı, 15 Ocak 2013. 15. NATO Çok Uluslu Silahlanma Programlarında Entegre Lojistik Destek, SATEM K.lığı, 17 Şubat 2015. 16. Turkey’s Presentation on Update of NATO Guidance on Integrated Logistics Support, NATO Karargâhı, 08.05.2019, Brüksel 17. Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) Faaliyetleri Sunumu, Askeri Lojistik Zirvesi, 07.12.2021, Ankara 18. Sistem Ömür Devri Yönetimi Sunumu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 05.09.2022, Ankara 19. Entegre Lojistik Destek Sunumu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 06.09.2022, Ankara 20. Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu, C4 DEFENCE dergisi, sayı 115, s. 54-75, Kasım 2022, https://www.c4defence.com/3d-flip-book/115-sayi/

Sosyal Paylaşım

Destek Masası
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Merhaba,
Merak ettiklerinizi bize Whatsapp üzerinden sorabilirsiniz.